AUTOŠKOLA DRIVE
COVID-19

Vítejte na stránkách autoškoly Drive. Zde najdete všechny informace o aktuální situaci.

how to make a website

Opatření v rámci výuky a popis provozu autoškoly na základě doporučení MZ

 1. Teoretická výuka žáků
  Doporučuje se za současné situace (minimálně po dobu trvání vládou nařízených opatření) zatím neprovozovat hromadné kurzy teoretické přípravy. Vhodné jsou pouze tzv. individuální kurzy v počtu maximálně do 5 účastníků. Při této teoretické výuce je třeba zajistit dostatečně větratelné prostory, kde budou mít všichni mezi sebou rozestupy min. 2 metry, např. každý vlastní lavici (vhodné je uspořádání za sebou či vedle sebe, nikoli naproti sobě – např. do kruhu).

  Před vstupem do vyučovací místnosti je vhodné zajistit možnost dezinfekce rukou jak žáků, tak vyučujícího. Všichni přítomní by měli výuku absolvovat s ochranou dýchacích cest (rouška, stačí látková, šátek apod.). Výuky (teoretické i praktické) se mohou zúčastnit pouze osoby, které nevykazují známky akutní respirační infekce.

  Po ukončení každého vícehodinového kurzu se doporučuje po předchozím vyvětrání důkladný úklid a dezinfekce stolů/lavic, opěradel židlí, klik, vypínačů, použitých myší apod. Jsou-li nezbytné psací potřeby, je vhodné, aby každý účastník používal vlastní.
 2. Výuka praktické údržby
  Doporučuje se zorganizovat počet účastníku na této dvouhodinové lekci tak, aby jejich počet nepřesáhl 2+ lektor, případně zorganizovat (prodloužit) výuku jízd tak, aby její součástí mohla být praktická údržba pro každého žáka zvlášť, před či po jízdách. Praktická údržba probíhá vždy s použitím ochrany dýchacích cest jak lektora, tak žáků, jejímu zahájení předchází dezinfekce rukou všech účastníků.
 3. Zdravotní příprava
  Jak praktická, tak teoretická příprava by měla probíhat za stejných podmínek jako teoretická příprava (viz výše), a to s omezením počtu žáků (max. 5 žáků), s dezinfekcí použitých pomůcek před a po nácviku, s tím, že se eliminuje nácvik dýchání z úst do úst.
 4. Praktická výuka – jízdy
  Tato by měla probíhat striktně pouze za účasti žáka a učitele (bez dalších dopravovaných osob). Před započetím jízd si žák i učitel dezinfikují ruce (nošení rukavic při dezinfekci rukou není přínosné). 

  Výuka probíhá po celou dobu s ochranou dýchacích cest žáka i učitele.

  Po skončení jízd žák na žádost učitele nebo učitel provedou dezinfekci předmětů, kterých se žák nejvíce dotýkal (volant, řadící páka, klika dveří, zpětné zrcátko, další ovládací prvky apod.). Vhodné jsou alkoholové dezinfekční prostředky či jiné s ohledem na dezinfikované povrchy.
 5. Provádění zkoušek
  K písemné/teoretické části zkoušek jsou vyčleněny místnosti na ORP (obec s rozšířenou působností). Doporučuje se kapacitu těchto místností při provádění zkoušek využít maximálně na polovinu (do max. počtu 5 žáků) tak, aby byly zajištěny požadované rozestupy. Před vstupem do místnosti si všichni účastníci dezinfikují ruce a po dobu testu mají ochranu dýchacích cest.

  Je vhodné organizaci zkoušek upravit tak, aby se kapacita prováděných zkoušek v jeden termín snížila minimálně na polovinu včetně přístupu žáků ke komisaři ORP, který provádí kontrolu všech dokladů. Žáci přistupují ke komisaři po jednom na výslovné vyzvání s ochrannou dýchacích cest. Komisař ORP buď před a po manipulaci s doklady provede dezinfekci rukou (preferováno) nebo používá jednorázové rukavice, které v pravidelných intervalech vyměňuje. Žáci jsou dopředu upozorněni, aby si ke zkouškám donesli vlastní psací potřeby. Zkoušky (testy) probíhají cca 30 minut na vyčleněném PC. Po jejich absolvování jsou žáci vyzvání komisařem k praktickým jízdám. Prostory vyčleněné k čekání žáků by měly být větratelné a dostatečné velké pro daný počet žáků v daný čas, případně lze využít venkovní prostory. Než přistoupí k testům další skupina žáků, je třeba místnost důkladně vyvětrat a provést dezinfekci alespoň myši a stolů, případně opěradel židlí.

  Poučení žáků před jízdou, které provádí komisař ORP, proběhne individuálně s každým žákem těsně před jízdou, nikoli hromadně. Případně lze využít časového prostoru na konci testu ve vyčleněné místnosti. Před kontrolou občanského průkazu komisařem před započetím jízdy provede komisař dezinfekci rukou. Samotné jízdy pak probíhají za stejných hygienických pravidel jako cvičné jízdy, s tím rozdílem, že je ve vozidle navíc přítomen komisař, tedy pouze 3 osoby. V případě, že musí být přítomen ještě překladatel, provede i ten dezinfekci rukou před jízdou a jízdy absolvuje s ochranou dýchacích cest.
 6. Školení řidičů
  Pravidelná školení řidičů za dané situace by měla probíhat pouze s poloviční kapacitou učeben, aby byly mezi řidiči zajištěny dostatečné rozestupy. Řidiči i školitel před vstupem do učebny provedou dezinfekci rukou a výuku absolvují s ochranou dýchacích cest. Po každé vyučovací hodině (tedy po 45 minutách) je vhodné školení přerušit a důkladně vyvětrat prostory. Po ukončení každého vícehodinového školení se doporučuje po předchozím vyvětrání důkladný úklid a dezinfekce stolů, lavic, opěradel židlí, klik, vypínačů, použitých myší. Jsou-li nezbytné psací potřeby, je vhodné, aby každý účastník používal vlastní.
 7. Dopravně-psychologické vyšetření
  Doporučuje se kapacitu společných školení/testů snížit na polovinu.

  Každý řidič by měl mít k dispozici vlastní PC, na kterém bude provádět testy, měl by být poučen o donesení vlastních psacích potřeb. Společná část vyšetření probíhá po předchozí dezinfekci rukou a s ochranou dýchacích cest v provětraných místnostech. Po ukončení této společné části a po předchozím vyvětrání se provede důkladný úklid a dezinfekce stolů, lavic, opěradel židlí, klik, vypínačů, použitých myší atd. K vyšetření psychologem přistupují řidiči po jednom po předchozí dezinfekci rukou. Vyšetření u psychologa probíhá oboustranně s ochranou dýchacích cest. Čekání na vyšetření psychologem by mělo být zajištěno ve větratelných místnostech, případně ve venkovním prostoru.
 8. Centra pro zdokonalovací výcviku řidičů
  Povolení provozu ke dni 27. 4. 2020 je možné za níže uvedených podmínek:

  účastníci kurzů jsou povinni nosit ochranné prostředky bránící šíření kapének, shromáždění do 5 osob pouze ve venkovních prostorách s důslednou kontrolou při zachovávání odstupu dvou metrů, nevyužívání souvisejících vnitřních prostor (tj. šatny, umývárny, sprchy apod.), dezinfekce radiových stanic před začátkem a na konci kurzu, dezinfekční prostředky před vstupem a při východu z toalet (organizovaně po jednotlivcích), toalety budou pravidelně kompletně dezinfikovány, volně dostupná dezinfekce rukou k dispozici pro účastníky výcviku i zaměstnance.

AKTUALIZACE: Vážení zákazníci v souvislosti s aktuální situací okolo COVID-19 
bude provoz v autoškole znovu spuštěn dne 27.4.2020
ve 14h.

Vážení studenti, 

od pondělí 27.4.2020 od 14:00 bude obnoven provoz autoškoly, tímto si tedy můžete začít plánovat jízdy s vaším učitelem dle jeho individuálních možností.

Pro jedince, kteří ještě nemají přiřazeného učitele (čekají na trenažer) nebo nemají na učitele kontakt, bude plánovat hodiny jízd:

Veronika Přástková na tel: 777995995 (studenti z Vršovic)
Jana Šulajová na tel: 777996996 (studenti z Letňan)

Ovšem výuka a výcvik bude probíhat pod velmi přísnými a hlídanými hygienickými pravidly!!

1) při jízdě si musíte chránit ústa a nos minimáně rouškou a před vstupem do vozidla nasadit jednorázové rukavice nebo vydezinfikovat ruce vlastním dezinfekčním gelem

2) při náznaku i lehkého nachlazení či zvýšené teploty nebudete vpuštěni do vozidla

3) po jízdě proběhne vždy desinfekce pracoviště řidiče

4) e-testy před jízdou prosím vyplňujte výhradně na svém mobilu

5) v případě potřeby vyřídit záležitosti v kanceláři autoškoly, vstupujte do provozovny jednotlivě a zbytečně se nezdržujte ve vnitřních prostorách - po každě návštěvě bude stůl dezinfikován

6) V případě dostavení se na jízdu bez příslušných hygienických pomůcek (rouška a rukavice), či s nemocí nebudete vpuštěni do vozidla a bude vám účtován stornopoplatek dle platného ceníku (jako kdybyste se na jízdu nedostavili!)

7) Zavedení výuku teorie autoškola zatím řeší, informace se dozvíte.

8) Hygienická pravidla se mohou měnit v závslosti na další průběh pandemie

Všechna zavedená opatření jsou pro ochranu nejen učitelů, ale také vás. Proto to prosím neberte jako omezování či šikanu z naší strany, ale jako nutnou ochranu našeho zdraví. V případě dalšího rozšíření nákazy by opět došlo k uzavření autoškol, čímž by se vaše cesta za řidičákem ještě více protáhla.


Vyjádření 23.4.2020:

Vláda ČR dnes 23.4.2020 ve 20:00 vydala rozhodnutí, že Autoškoly budou moci být otevřeny znovu od pondělí 27.4.2020.

Naše provozovny otevřou ve 14hodin dne 27.4.2020.

Žádáme Vás tímto:

Stávající studenti: prosím domluvte si jízdy se svým instruktorem telefonicky v pondělí dne 27.4. po 14h

Noví studenti: prosím objednejte se předem telefonicky do kanceláře naší provozovny na číslech:
Vršovice: 777 995 995
Letňany:  777 996 996

Hned jak se k nám dostanou další informace budeme je publikovat na tomto webu, půjde zde hlavně o publikování hygienických opatření a detailů jak bude výcvik v Autoškole probíhat. Zátím bohužel nemáme žádné detaily.

Děkujeme za pochopení

Váš Tým Autoškoly Drive

Aktualizace

 1. Vážení studenti z nařízení Vlády je provoz autoškol zakázán minimálně do 10.5.

  Výsledky jednání vlády najdete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-14-dubna-2020-180970/ 

  Pět etap má harmonogram postupného uvolňování podnikatelských a dalších činností. V úterý 14. dubna ho projednala vláda. Scénář mimo jiné počítá s tím, že od pondělí 20. dubna budou moct opět začít fungovat řemeslníci, autobazary a autosalóny, farmářské trhy či tréninky profesionálních sportovců na venkovních sportovištích za přesně definovaných podmínek. Rovněž se budou moct konat malé svatby či individuální konzultace a zkoušky pro studenty nejvyšších ročníků na vysokých školách. K dalšímu zmírnění by mělo - vždy samozřejmě v závislosti na vývoji situace v kontextu s pandemií koronaviru - docházet postupně v potřebném v časovém rozestupu.

  pondělí 11. května

  Provozovny do 1 000 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2 (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách)

  Autoškoly

  Posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny)

  Celý harmonogram naleznete zde: https://www.vlada.cz/cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-180969/
 2. Vážení studenti, podařilo se nám zrealizovat ve spolupráci s partnery (www.bezpecnecesty.cz) zajímavé výukové materiály pro výuku studentů on-line.

  V případě, že máte zájem materiály více využívat pošlete email na asociace@autoskol.cz abychom Vám vysvětlili detaily.

  Pro vyzkoušení materiálů stačí kliknout na odkaz:

  1) Bodový systém v ČR - aacr.moje-autoskola.cz/skoleni_online.php
  2) Základní funkce tachografu a jeho obsluha - aacr.moje-autoskola.cz/skoleni_online.php
  3) Aktivní prvky bezpečnosti vozidla - aacr.moje-autoskola.cz/skoleni_online.php
  4) Pasivní prvky prvky bezpečnosti vozidla - aacr.moje-autoskola.cz/skoleni_online.php
  5) Výuková videa od společnosti Ing. Štefan Rychtárik - http://www.cals.cz/r-video/login.asp . Účet: Autoskola, Heslo: pomoc
  6) Dopravní značky které nejsou obsaženy v závěrečných testech - aacr.moje-autoskola.cz/skoleni_online.php
  7) Jak správně parkovat od www.gentlemanizavolantem.cz/ - youtu.be/da1Uvb24y_
  8) 3D Křižovatky od Bezpečných cest - www.bezpecnecesty.cz/cz/autoskola/krizovatky (Asociace Autoškol je partnerem sekce autoškola)

  Další materiály budeme přidávat postupně...

  Věříme, že alespoň touto formou žadatelé o ŔP, kteří se nemohou účastnit výuky posunou své teoretické znalosti...Ve spolupráci s Asociací autoškol ČR Vám poskytne zdroje a kanály k náhradní on-line výuce, tak abychom nahradili alespoň částečně mezeru ve vzdělávání nových řidičů.

Vyjádření z asociace Autoškol

Vážení provozovatelé autoškol,
 
od včerejšího večera již konečně víme, kdy se opět setkají žáci s učiteli autoškol.
Vláda včera vyhlásila harmonogram uvolňování opatření nouzového stavu.
Autoškoly se opět otevřou 11.5.2020.
My se však domníváme, že alespoň část činností, by mohla být spuštěna již dříve.
Výkonná rada AAČR sestavila návrh činností, které bychom doporučili zahájit již před 11.5. s ohledem na logiku a veřejný zájem.
 
Níže naleznete Návrh Asociace Autoškol ČR vládě České republiky:
 
http://www.asociaceautoskol.cz/admin/files/ales/2020-04-15-doporuceni-k-zahajeni-provozvu-autoskol-AACR.pdf
 
Pokud by Vám námi navrhované řešení pomohlo, prosíme o sdílení dokumentu, tak abychom získali co největší podporu. Prosím předejte svým ORP, Krajským úřadům, Vládě ČR, případně všem kompetentním subjektům.
 
Děkujeme za Vaši podporu Asociace autoškol ČR a těšíme se na viděnou.
 
Ing. Aleš Horčička
místopředseda Asociace autoškol ČR z.s.
asociace@skolici-stredisko.com

Vážení zákazníci v souvislosti s aktuální situací okolo COVID-19 je provoz v autoškole dočasně přerušen.

 1. Je naší povinnosti Vás upozornit na aktuální Nařízení vlády, které zakazuje provoz autoškol (tedy výuku a výcvik) minimálně do 1.4.2020
 2. Ve spolupráci s Asociací autoškol ČR Vám poskytne zdroje a kanály k náhradní on-line výuce, tak abychom nahradili alespoň částečně mezeru ve vzdělávání nových řidičů.

  Sledujte stránky a náš facebook:
  http://www.asociaceautoskol.cz/
  https://www.autoskolsky-ombudsman.cz/
  https://www.startdriving.cz/
  Za Výkonnou radu Asociace autoškol ČR.
 3. Abychom byli s vámi alespoň vzdáleně, aktivovali jsme Vám přístup do vašeho účtu v aplikaci moje-autoškola.

  Přihlašovací údaje do této aplikace jste obdrželi do emailu buď po vaší online registraci na webových stránkách autoškoly v minulosti nebo přímo do emailu v nejbližších hodinách. (Nejedná se o přihlašovací údaje na e-testy!!!)

  V této aplikaci budete mít přístup k vašemu účtu a také k dalším funkcím:
  1) speciálně vytvořená výuková videa
  2) přístup k online přednáškám

  Nejbližší online přednáška (pro širší veřejnost) se bude konat 25.3.2020 v 18:00 na téma: rychlostní limity, rychlost jízdy a jízdní pruhy

  Online přednášku naleznete na webu: https://zoom.us/join vyplňte ID akce: 624-588-2741 a heslo: 223171

  Počet účastníků je limitován maximem 100 účastníků, po přihlášení tohotu počtu zájemců bude online učebna uzavřena.

  Pokud vám přihlašovací údaje do vašeho účtu do aplikace moje-autoškola nedorazily nebo je nemůžete dohledat v historii emailu, kontaktujte prosím: info@autoskolavrsovice.cz nebo 777995995 a pokusíme se vše vyřešit.

  Prosíme Vás, abyste sledovali svůj účet v aplikaci moje autoškola, kam budou průběžně přidávána výuková videa a budou nabízeny termíny dalších on-line přednášek, na které se můžete přihlásit.
 4. Vážení zákazníci autoškol a školících středisek. Vzhledem k nařízení vlády ČR o zákazu činnosti autoškol a současně rozhodnutí Krizového štábu hl. m. Prahy jsou veškeré zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění, žadatelů o profesní osvědčení řidičů a žadatelů o profesní osvědčení učitelů autoškol ZRUŠENY počínaje dnem 16.03.2020 do odvolání.
Autoškola
Addresy provozoven

Autoškola Drive Letňany:   Malkovského 608, 199 00 Praha 9-Letňany

Autoškola Drive Vršovice:
Bělocerkevská 1299/24, 100 00 Praha 10-Vršovice

Kontakty

Email: info@autoskolaletnany.cz
Email: info@autoskolavrsovice.cz

Tel Letňany: 777 996 996
Tel Vršovice: 245 019 801